Medewerkers

Dr. E.R. de Jager-Mkheidze
Huisarts / praktijkhouder
E. Nijboer
Waarnemend huisarts
C. Jobse
Waarnemend huisarts
Luus Lubbe-Bunschoten
Praktijkassistente/ manager
Manon Breedijk
Praktijkassistente / POH-S in opleiding
Annemijn Jongkind
Praktijkassistente
Ruud van den Enden
POH-GGZ

Project OPEN

Vanaf heden kunt u uw medisch dossier online bekijken. Zie link en filmpje hieronder voor meer informatie:

Online access to your medical file (in Dutch)

https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/

Nieuws items

Belangrijke informatie betreft COVID-19 (Coronavirus)

A translation in English is following

In verband met de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus (Covid19) hebben wij met onze huisartsenpraktijk de volgende maatregelen genomen:

  • De huisarts en de assistenten dragen tijdens het spreekuur een mondkapje en beschermende kleding. Indien u zelf een mondkapje heeft neem deze dan mee naar de afspraak voor eigen gebruik.
  • Bij acute klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan het coronavirus (niezen, hoesten, kortademigheid, hoofdpijn of koorts): komt u gaarne niet langs maar neem telefonisch contact op met de praktijk.
  • Voor niet acute klachten kunt u mailen met praktijk@huisartsenvanbaerle.nl. Wij zullen ons best doen zsm uw mail te beantwoorden
  • Heeft u vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800 -1351

Dank voor uw medewerking en begrip
Praktijk van Baerle

Meer algemene informatie over Corona vindt u op thuisarts.nl en de website van het RIVM

Important information concerns COVID-19 (Coronavirus disease)

Given the current developments connected to the coronavirus (Covid19), we have instituted the following measures:

  • During the consultations the GP and assistents will wear a mouthmask and handcloves. If you have a mouthmask pleas bring it to your appointment for your own use.
  • If you are suffering acute symptoms that may be related to the coronavirus (such as sneezing, coughing, shortness of breath, headache or fever): do not come to the practice but call us instead.
  • For other acute symptoms (like acute abdominal pain, chest pain, signs of a urinary tract infection, bone fracture, etc.): do not come to the practice but call us instead
  • For non-acute symptoms, please email us at praktijk@huisartsenvanbaerle.nl We shall do our best to reply within 2 working days

Kind regards,

Praktijk van Baerle

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Als huisartsenpraktijk werken wij op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde ...
Lees meer