Medewerkers

Dr. E.R. de Jager-Mkheidze
Huisarts / Praktijkhouder
Waarnemer
Huisarts
Luus Lubbe-Bunschoten
Praktijkmanager
Julie Schoordijk
Praktijkassistente
Manon Breedijk
Praktijkassistente
Annemijn Jongkind
Leerling-praktijkassistente
Ruud van den Ende
POH-GG

Nieuws items

Belangrijke informatie betreft COVID-19 (Coronavirus)

A translation in English is following

In verband met de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus (Covid19) hebben wij met onze huisartsenpraktijk de volgende maatregelen genomen die naar onze mening bijdraagt aan het zoveel mogelijk beperken van een virus uitbraak

  • Heeft u een afspraak,  dan komt deze te vervallen. De dokter zal telefonisch contact met u opnemen om uw klachten te bespreken
  • Bij acute klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan het coronavirus (niezen, hoesten, kortademigheid, hoofdpijn of koorts): komt u gaarne niet langs maar neem telefonisch contact op met de praktijk. Mochten de klachten als ernstig worden ingeschat, dan zal een speciale visite arts met bijbehorende voorzieningen bij u langs komen om u te beoordelen
  • Voor andere acute klachten (zoals acute buikpijn, pijn op de borst, tekenen van een urineweginfectie, botfracturen etc.): komt u gaarne  niet naar de praktijk maar neem telefonisch contact met ons op
  • Voor niet acute klachten kunt u mailen met praktijk@huisartsenvanbaerle.nl. Wij zullen ons best doen zsm uw mail te beantwoorden
  • Heeft u vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800 -1351

Dank voor uw medewerking en begrip
Praktijk van Baerle

Meer algemene informatie over Corona vindt u op thuisarts.nl en de website van het RIVM

Important information concerns COVID-19 (Coronavirus disease)

Given the current developments connected to the coronavirus (Covid19), we have instituted the following measures in our practice which we believe will help restrict the spread of the virus as much
as possible

  • The walk-in consultation will be stopped from tomorrow (16 March 2020) until further notice. Already arranged appointments are cancelled. The doctor will contact you by telephone to evaluate your symptoms
  • If you are suffering acute symptoms that may be related to the coronavirus (such as sneezing, coughing, shortness of breath, headache or fever): do not come to the practice but call us instead. If the symptoms are evaluated as serious, then a special doctor with the appropriate equipment will visit you at home to assess your condition
  • For other acute symptoms (like acute abdominal pain, chest pain, signs of a urinary tract infection, bone fracture, etc.): do not come to the practice but call us instead
  • For non-acute symptoms, please email us at praktijk@huisartsenvanbaerle.nl We shall do our best to reply within 2 working days

Kind regards,

Praktijk van Baerle

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Als huisartsenpraktijk werken wij op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde ...
Lees meer