Spreekuur en tijden

De praktijk is geopend op werkdagen van 8:00 tot 17:00

Het spreekuur van de huisartsen en de assistenten is altijd op afspraak.


Aanwezigheid huisartsen 

Huisarts E. de Jager-Mkheidze     Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Waarnemend huisarts C. Jobse     Woensdag, dinsdag of vrijdag

Waarnemend huisarts E. Nijboer     Maandag


Speciale spreekuren:
– Diabetes mellitus (suikerziekte) spreekuur
– CVRM (hart en vaatziekte risico management) spreekuur
– Astma en COPD (longziekte) spreekuur
– Stoppen met roken spreekuur

Voor oren uitspuiten, bloeddruk meten en geven van injecties kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de assistentes


Vanwege de nieuwe privacywet is het niet meer toegestaan patient gegevens via de mail te sturen en dus ook niet te beantwoorden. Voor recepten, afspraken en overige vragen graag bellen of aanvraag indienden via de zorgonline app 

  • Assistentenspreekuur dagelijks op afspraak tussen 8.00-12.00 en 14.00- 16.00
  • Bloedafname dagelijks op afspraak tussen 08:00 en 12:00
  • Urine controles bij voorkeur tussen 08:00 en 11.00
  • Telefonisch spreekuur arts is elke dag tussen 12:00 en 14:00
  • Voor het maken van afspraken bij voorkeur bellen tussen 8:00 en 12:00
  • Voor het opvragen van uitslagen bel tussen 08:00 en 12.00

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bel de praktijk: 020-6627125 en toets 1

Avond-, nacht-, weekenddienst

Huisartsenpost Zuid, tel. 088-0030600 
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

Vakantiewaarneming wordt door twee collega’s in de buurt gedaan. Bel tijdens de waarneming naar 020-6627125 en luister goed naar het ingesproken bericht.

Dr. D. de Boer 
Balthazar Floriszstraat 23, 1071 VA Amsterdam tel: 020-4706067

Dr. M. Schulte & J. Schulte
Nicolaas Maesstraat 43, 1071 PN Amsterdam tel: 020-6710054

Dr. van Hasselt
 Courbetstraat 34, 1077 ZV Amsterdam tel: 020-6640393

Huisbezoek

Visite van de huisarts.

Een visite van de huisarts kunt u telefonisch aanvragen bij de assistente. Indien de visite voor dezelfde dag wordt aangevraagd graag bellen voor 10:00 uur.

Herhaalrecept

De herhaalrecepten kunt u telefonisch bestellen.

Bel de praktijk (020-6627125) en kies de receptenlijn (optie 2). Vervolgens kunt u inspreken:

– uw voorletters en achternaam
– uw geboortedatum
– uw telefoonnummer
– de medicatie en het gebruik daarvan
– de naam van uw apotheek en of het bezorgd moet worden.

De volgende werkdag liggen uw medicijnen voor u klaar bij uw apotheek.

Inschrijven

Onze praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe inschrijvingen

Our practice is currently closed for new registrations

Click here for English application form

Vul dit formulier in en neem een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee voor de inschrijving.