Spreekuur en tijden

De praktijk is geopend op werkdagen van 8:00 tot 17:00

Op dinsdag avond heeft de huisarts avondspreekuur tot 19.00 uur

Het spreekuur van de huisartsen en de assistenten is altijd op afspraak.


Aanwezigheid team

Huisarts, E. de Jager-Mkheidze     Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Waarnemend huisarts, C. Jobse     Woensdag en vrijdag

Waarnemend huisarts, E. Nijboer     Maandag en dinsdag

Praktijkondersteuner GGZ, R. van den Enden   Woensdag en vrijdag

Praktijkondersteuner ouderenzorg, M. Breedijk   Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Praktijkmanager, L. Lubbe,   Maandag en donderdag


Speciale spreekuren op afspraak

Spreekuur assistente: 

 • Bloedprikken
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten
 • Injecties

Spreekuur praktijkondersteuner: 

 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Hart- en vaatziekte risicomanagement (CVRM)
 • Astma en COPD (longziekte)
 • Stoppen met roken
 • Ouderenzorg
 • Therapeutische gesprekken, praktijkondersteuner GGZ

Aangepast spreekuur huisarts:

 • Avondspreekuur op dinsdag avond
 • Telefonisch spreekuur
 • Beeldbel-consulten via de uwzorgonline-app

 


Vanwege de nieuwe privacywet is het niet meer toegestaan patient gegevens via de mail te sturen en dus ook niet te beantwoorden. Voor recepten, afspraken en overige vragen graag bellen of aanvraag indienden via de zorgonline app 

 • Assistentenspreekuur dagelijks op afspraak tussen 8.00-12.00 en 14.00- 16.00
 • Bloedafname dagelijks op afspraak tussen 08:00 en 11.00
 • Urine controles bij voorkeur tussen 08:00 en 11.00
 • Telefonisch spreekuur arts is elke dag tussen 12:00 en 14:00
 • Voor het maken van afspraken bij voorkeur bellen tussen 8:00 en 12:00
 • Voor het opvragen van uitslagen bel tussen 08:00 en 12.00

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bel de praktijk: 020-6627125 en toets 1

Avond-, nacht-, weekenddienst

Huisartsenpost Zuid, tel. 088-0030600 
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

Huisbezoek

Visite van de huisarts.

Een visite van de huisarts kunt u telefonisch aanvragen bij de assistente. Indien de visite voor dezelfde dag wordt aangevraagd graag bellen voor 10:00 uur.

Herhaalrecept

De herhaalrecepten kunt u telefonisch bestellen.

Bel de praktijk (020-6627125) en kies de receptenlijn (optie 2). Vervolgens kunt u inspreken:

– Uw voorletter en achternaam
– Uw geboortedatum
– Uw telefoonnummer
– De medicatie en het gebruik daarvan
– De naam van uw apotheek en zo nodig de melding dat het recept thuis bezorgd moet worden

De volgende werkdag liggen uw medicijnen voor u klaar bij uw apotheek.

Inschrijven

Onze praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Our practice is closed for new registrations.

Click here for English application form

Vul dit formulier in en neem een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee voor de inschrijving.