Spreekuur en tijden

De praktijk is geopend op werkdagen van 8:00 tot 17:00

Het spreekuur van de huisartsen en de assistentens is altijd op afspraak.

Dr. Eka de Jager-Mkheidze
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Speciale spreekuren:
– Diabetes mellitus (suikerziekte) spreekuur
– CVRM (hart en vaatziekte risico management) spreekuur
– COPD (longziekte) spreekuur op spreekuur
– Stoppen met roken spreekuur

Voor oren uitspuiten, bloeddruk meten en geven van injecties kunt u een afpsraak maken op het spreekuur van de assistentes

 

Vanwege de nieuwe privacywet is het niet meer toegestaan patientgegevens via de mail te sturen en dus ook niet te beantwoorden. Voor recepten, afspraken en overige vragen graag bellen.

  • Assistentenspreekuur dagelijks op afspraak tussen 8.00-12.00 en 14.00- 16.00
  • Bloedafname dagelijks op afspraak tussen 08:00 en 12:00
  • Urine controles bij voorkeur tussen 08:00 en 11.00
  • Telefonisch spreekuur arts is elke dag tussen 12:00 en 14:00
  • Voor het maken van afspraken bij voorkeur bellen tussen 8:00 en 12:00
  • Voor het opvragen van uitslagen bel tussen 08:00 en 12.00

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bel de praktijk: 020-6627125 en toets 1

Avond-, nacht-, weekenddienst

Huisartsenpost Zuid, tel. 088-0030600 
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

Vakantiewaarneming wordt door twee collega’s in de buurt gedaan. Bel tijdens de waarneming naar 020-6627125 en luister goed naar het ingesproken bericht.

Dr. D. de Boer 
Balthazar Floriszstraat 23, 1071 VA Amsterdam tel: 020-4706067

Dr. M. Schulte & J. Schulte
Nicolaas Maesstraat 43, 1071 PN Amsterdam tel: 020-6710054

Huisbezoek

Visite van de huisarts.

Een visite van de huisarts kunt u telefonisch aanvragen bij de assistente. Indien de visite voor dezelfde dag wordt aangevraagd graag bellen voor 10:00 uur.

Herhaalrecept

De herhaalrecepten kunt u telefonisch bestellen.

Bel de praktijk (020-6627125) en kies de receptenlijn (optie 2). Vervolgens kunt u inspreken:

– uw voorletters en achternaam
– uw geboortedatum
– uw telefoonnummer
– de medicatie en het gebruik daarvan
– de naam van uw apotheek en of het bezorgd moet worden.

De volgende werkdag liggen uw medicijnen voor u klaar bij uw apotheek.

Inschrijven

Onze praktijk is open voor nieuwe patiënten

Click here for English application form

Vul dit formulier in en neem een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee voor de inschrijving.