Patiënten info

Het NHG ter introductie

Doelstelling Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Belangrijke doelstelling is de bevordering en ondersteuning van een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts. Het NHG levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de beroepsgroep door wetenschap te vertalen naar de huisartsenpraktijk.

Missie

De missie van het NHG luidt: “Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.” Vertaling naar de praktijk Dat doen wij onder andere door het ontwikkelen van richtlijnen en het opzetten en aanbieden van nascholing.

Daarnaast biedt de NHG-Praktijkaccreditering de mogelijkheid de huisartsenpraktijk te laten accrediteren. Dit keurmerk laat zien dat in de praktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering.

Het NHG geeft bovendien een onafhankelijk wetenschappelijk maandblad uit, Huisarts en Wetenschap.

Het NHG brengt onafhankelijke patiëntenvoorlichting uit over alledaagse problemen in de  huisartsenpraktijk.

 

Thuisarts.nl